Pols de soldadura

  • Welding powder: E6013

    Pols de soldadura: E6013

    Pols de soldadura E6013 per fabricar elèctrodes de soldadura, que és un tipus d’elèctrode d’acer al carboni amb recobriment tipus titania en pols de ferro. ACDC. Soldadura en totes les posicions. Té un excel·lent rendiment de soldadura i és gairebé lliure d’esquitxades. Té una fàcil ignició, una bona desmuntabilitat de l’escòria i un aspecte suau de soldadura. Grau comú i grau rutil per triar.